Aanmelden als Burgemeester van Jouw Noordzee?

Wil jij de nieuwe Burgemeester van Jouw Noordzee worden? Of ken je iemand die hier perfect voor zou zijn? Onderstaand enkele criteria en praktische zaken:

Enkele criteria voor de Burgemeester:

  • Hij/zij heeft een actieve rol t.a.v. de ontwikkeling van de nieuwe Noordzee en is goed op de hoogte.
  • Hij/zij heeft een netwerk met partijen en personen die een rol bekleden in de ontwikkeling van de Nieuwe Noordzee.
  • Hij/zij heeft een bredere visie dan de visie vanuit de organisatie waar hij/zij werkzaam is en kan hiermee ook een onafhankelijke positie bekleden.
  • Hij/zij wil zichtbaar zijn in de samenleving, zowel fysiek als multimediaal. Hiervoor moet ook voldoende ruimte beschikbaar worden gesteld door de organisatie waar hij/zij werkzaam is.
  • Het programma loopt voor minimaal 3 jaar. Elk jaar wordt een nieuwe burgemeester ge├»nstalleerd. Burgemeesters kunnen zich opnieuw verkiesbaar stellen.
  • Hij/zij krijgt een actieve rol in de verdere uitrol van de functie en zal hierin samenwerken met SummerLabb en ECN part of TNO, en mogelijk andere partijen.

Praktische zaken:

  • Hij/zij moet beschikbaar zijn tijdens Wereldhavendagen (6-9 september) om daar samen met het publiek de invulling van de Nieuwe Noordzee mede vorm te geven (d.m.v. een nog te ontwikkelen spel).
  • Hij/zij moet gedurende het jaar beschikbaar zijn voor diverse media.
  • Hij/zij wordt op diverse evenementen uitgenodigd om zijn of haar mening passend binnen de functie te geven.

Voor aanmelden of meer informatie mail naar kandidaat@burgemeestervanjouwnoordzee.nl