Beoordelingscommissie ‘Burgemeester van Jouw Noordzee’ onder leiding van ZKH Prins Carlos de Bourbon de Parme stelt Top 3 Noordzeeburgemeesters samen

ZKH Prins Carlos de Bourbon de Parme heeft een ‘Top 3’ samengesteld voor de Burgemeester van Jouw Noordzee, samen met Rene Peters van ECN Part of TNO, Ron Thiemann van Deltares en Leo de Vrees van Rijkswaterstaat. De afgelopen maanden zijn ECN part of TNO en SummerLabb de zoektocht gestart naar kandidaten voor het vervullen van deze rol, om het publiek een stem én een gezicht te geven in de energietransitie die plaatsvindt op de Noordzee. De Top 3, bestaande uit Inez Flameling (University College Roosevelt), Wart Luscuere (Beyond Sustainability) en Mariken Betsema (MSG Strategies), wordt voorgesteld op 6 september, tijdens openingsavond van SummerLabb op de Wereldhavendagen 2018. Eén van deze drie wordt dan geïnstalleerd. 

Voorzitter van de commissie, ZKH Prins Carlos de Bourbon de Parme, vindt het van groot belang dat er een Noordzeeburgemeester komt: “Al enige tijd ben ik in gesprek met Jan Douwe Kroeske inzake zijn visie vanuit SummerLabb om het grote publiek ook te betrekken bij de enorme uitdagingen die wij de komende jaren zullen tegengekomen binnen de energietransitie. Zo hebben we elkaar ook gesproken over de zoektocht naar een geschikte burgemeester voor de Noordzee. Ervan uitgaande dat onze toekomstige energie voor een substantieel deel afhankelijk zal zijn van dit stuk Nederlands grondgebied, daarbij niet vergetend te kijken naar de ecologie van dit gebied, is het van groot belang dat hier nog meer kennis en een breed gedragen visie komt. Voor alle gebruikers en toekomstige gebruikers, maar ook zeker richting alle Nederlanders.” Vanuit zijn functie als voorzitter is hij blij om de eerste Burgemeester van Jouw Noordzee te mogen selecteren. “Het eerste jaar zie ik vooral als een verkenning, waarin de burgemeester ontdekt wat er allemaal speelt op en rond onze Noordzee. Ik ben zeer benieuwd naar zijn of haar bevindingen,” aldus ZKH Prins Carlos de Bourbon de Parme.

Rol Rijkswaterstaat
Zo vindt ook Leo de Vrees van Rijkswaterstaat het belangrijk dat het publiek meer bekend raakt met het belang van de Noordzee voor Nederland en in de energietransitie. “Rijkswaterstaat is als coördinerend beheerder van de Noordzee nauw betrokken bij deze energietransitie in o.a. haar rol als vergunningverlener, handhaver en wettelijk adviseur. Het contact met gebruikers van de Noordzee en belangenorganisaties om te weten wat er bij hen speelt en wat men vindt staat hoog op onze agenda. Een vertegenwoordiger vanuit het publiek als Burgemeester van jouw Noordzee is een mooie aanvulling op onze officiële rol.”

Deltares
Ron Thiemann over zijn deelname aan de beoordelingscommissie: “Als lid van de beoordelingscommissie mocht ik meehelpen met het samenstellen van een Top 3 uit een indrukwekkende kandidatenlijst. Er was veel belangstelling voor het vervullen van deze rol, een teken dat het onderwerp leeft! We zijn bij de selectie zorgvuldig te werk gegaan. De Burgemeester van Jouw Noordzee moet onafhankelijk zijn, niet bang zichtbaar te zijn in de samenleving, en een actieve rol spelen als publieksvertegenwoordiger voor de Noordzee.Deltares zal de Burgemeester ondersteunen met toegepaste kennis op het gebied van water en ondergrond. We hebben maar één Noordzee. Daar moeten we zuinig op zijn en slim mee omgaan. Deltares wil, samen met de andere kennisorganisaties en overheden, de blik op de Noordzee verruimen. Deltares bouwt voortdurend kennis op over de effecten van activiteiten op de Noordzee, zodat we later geen spijt krijgen van de keuzes die nu worden gemaakt.”

Founding partner ECN part of TNO
TNO werkt al sinds 2015 aan het slim gebruiken van de bestaande infrastructuur voor energiewinning op de Noordzee in de energietransitie, bijvoorbeeld om versnelling van offshore wind mogelijk te maken. Rene Peters, initiatiefnemer van het programma North Sea Energy: “De Noordzee is altijd een belangrijk gebied geweest in onze energievoorziening, met name olie en gas, en zal dat in de toekomst blijven met offshore wind als nieuwe bron van duurzame energie. Maar inpassing van grote hoeveelheden windenergie neemt ook veel ruimte in beslag, en vraagt om goede afstemming tussen alle gebruikers van de Noordzee. We werken met stakeholders van de Noordzee aan systeemintegratie, integraal denken bij de ontwikkeling van de Noordzee als bron van energie, voedselvoorziening en natuurwaarde. Meervoudig ruimtegebruik is een van de opties om de ruimte effectiever te benutten en natuurwaarde te versterken. De Burgemeester van Jouw Noordzee moet dat proces faciliteren en de discussie stimuleren. Tijdens de Wereldhavendagen in Rotterdam maken we een mooie start in dit proces.”

Installatie Burgemeester van Jouw Noordzee
Op de vooravond van de Wereldhavendagen in Rotterdam, donderdag 6 september, wordt bekendgemaakt wie de Burgemeester van Jouw Noordzee is. Arno Bonte, Wethouder Duurzaamheid en Energietransitie van Rotterdam, zal de burgemeester installeren, waarna ZKH Prins Carlos de Bourbon de Parme de keuze en jaaragenda zal toelichten. Theo van de Gazelle, HID van Rijkswaterstaat Zee en Delta zal de Burgemeester van Jouw Noordzee graag betrekken bij het werk van Rijkswaterstaat. Jan Douwe Kroeske, initiatiefnemer SummerLabb, is erg enthousiast: “Het verhaal komt heel dichtbij het oorspronkelijke idee dat ik had rondom de Burgemeester van Jouw Noordzee, dat is mooi om te zien. Dit is een prima start van de campagne, en nu aan de slag.”