Burgemeester van Jouw Noordzee sluit zich aan op Brandbrief Waddenburgemeesters

De burgemeesters van de Waddeneilanden hebben een brandbrief geschreven aan de Tweede Kamer, waarin ze aandringen op maatregelen om de veiligheid van vervoer van zeecontainers te bevorderen.

Daarbij benadrukken ze de unieke geologische en ecologische waarden van de Waddenzee, als werelderfgoed. En terecht, de Waddenzee is het grootste getijdengebied ter wereld en het grootste aaneengesloten natuurgebied van West-Europa: van belang voor vele diersoorten.

En als Burgemeester van Jouw Noordzee wil ik daar bovenop heel graag nog extra aandacht vragen voor de Noordzee, een prachtig gebied met een grote soortenrijkdom en waarvan de natuur bovendien onder grote druk staat, door klimaatverandering maar ook door intensief economisch gebruik. Waaronder ook de scheepvaart.

Ook voor de Noordzee is het veilig vervoer van zeecontainers essentieel, om de druk op het gebied niet nog eens onnodig te vergroten. En daarom sluit ook deze ‘burgemeester’ zich dus heel graag aan bij het verzoek van de vijf Waddenburgemeesters.