Afsluiting Jaar I van de Burgemeester van Jouw Noordzee

In onderstaande video neemt Mariken Betsema je mee tijdens haar laatste evenement als Burgemeester van Jouw Noordzee Jaar I. Op deze dag wordt zij geïnterviewd door Jan Douwe Kroeske over dit eerste jaar en overhandigt Mariken de tekeningen van kinderen die ze verzameld heeft aan Jo Peters voor het Noordzee Akkoord. 

“Ik heb afgelopen jaar als heel waardevol ervaren. Als Burgemeester ga je in gesprek met professionals en experts, maar zeker ook met het publiek over de Noordzee”, aldus Mariken, die op 6 september officieel het stokje overdraagt aan de volgende Burgemeester van Jouw Noordzee.

Rene Peters van ECN.TNO over het komende jaar van de Burgemeester van Jouw Noordzee: “Voor Jaar II hoop ik dat we het bewustzijn creëren dat die Noordzee belangrijk is voor ons toekomstige energiesysteem, maar ook voor onze voedselvoorziening, natuurwaarden en recreëren.”

Bekijk onderstaande video met daarin het verslag van 27 juni: