Partners

De Burgemeester van Jouw Noordzee is een samenwerking tussen ECN.TNO en SummerLabb, ontstaan in 2018.

De Burgemeester van Jouw Noordzee kent een partnernetwerk bestaande uit partijen werkzaam op en rondom de Noordzee: Stichting de Noordzee, DHSS (Den Helder Support Services), Gasunie, Ekofish Group, EBN (Energie Beheer Nederland), Nexstep, Shell, MARIN, DNV GL, Hotel de Zeeuwse Stromen (Zeeland), Grand Hotel Huis ter Duin (Noordwijk), Gemeente Den Haag, NOGEPA en de Nederlandse Onderwatersport Bond.

De beoordelingscommissie van de Burgemeester van Jouw Noordzee bestaat uit Deltares, Rijkswaterstaat, ECN.TNO, onder voorzitterschap van ZKH Prins Carlos de Bourbon de Parme.