Persbericht samenwerking ECN part of TNO en SummerLabb

Burgemeester voor nieuw gebied in Nederland

ECN part of TNO is een nieuw programma gestart in samenwerking met SummerLabb, een initiatief van Jan Douwe Kroeske. Deze zomer gaan zij opzoek naar de nieuwe burgemeester van de Noordzee. De Noordzee is de afgelopen jaren het speelveld binnen de energietransitie geworden en dus is het tijd voor een regisseur.

ECN part of TNO is de samenwerking met SummerLabb gestart om bij de vele discussies tussen de gebruikers van de Noordzee, ook het publiek een stem te geven. SummerLabb is een platform dat wetenschap en innovatie naar een breder publiek brengt, zowel online als offline. Inmiddels werkt SummerLabb al tien jaar nauw samen met partners uit het bedrijfsleven, kennisinstellingen, overheden, multinationals en start-ups.

“De rol van de Noordzee in de energietransitie heeft impact op alle gebruikers zoals vissers, scheepvaart, energieopwekking, maar ook natuur.”, aldus Rene Peters van ECN part of TNO. “We moeten een goede balans vinden tussen energie, economie en ecologie, dat is belangrijk voor ons allemaal. De Burgemeester van Jouw Noordzee moet hierover in gesprek met alle stakeholders en dus ook met jongeren. ECN part of TNO wil samen met SummerLabb jongeren betrekken bij de discussie over de toekomst van de Noordzee en de innovaties die tot versnelling van de energietransitie moeten leiden.”

Ook Liesbeth Spies, burgemeester van Alphen aan den Rijn en tevens voorzitter van het Nederlands Genootschap van Burgemeesters, is positief over het idee van een nieuwe burgemeester: “Met de initiatiefnemers vind ik het goed om aandacht te vragen voor het thema klimaatverandering. Als een persoon in de vorm van een burgemeester voor de Noordzee dat gaat doen, ben ik benieuwd wie deze ‘nieuwe collega’ wordt.”

Alle belangrijke spelers van de toekomstige Noordzee praten op dit moment met elkaar over het reilen en zeilen op deze goudmijn. In de komende maanden wordt gezocht naar de Burgemeester van jouw Noordzee, vanaf september 2018 weten we wie het echt is. Een belangrijke onderdeel van zijn of haar werk is het delen van kennis met de bezoekers van Nederlandse festivals en evenementen. Een ander belangrijk onderdeel is het in gesprek gaan met alle spelers van de Noordzee en om vanuit de verschillende belangen een heldere visie te ontwikkelen.

Jan Douwe Kroeske over de nieuwe toezichthouder: “In de afgelopen tijd heeft SummerLabb van elke stakeholder wel een mening gehoord over de nieuwe Noordzee. Iedereen zegt dat er overzicht nodig is. Daarom was onze keuze om met de Burgemeester van Jouw Noordzee te komen, een hele logische.”

Het programma rond De Burgemeester van jouw Noordzee is in de komende maanden, in allerlei mogelijke verschijningsvormen, terug te zien op diverse zomerevenementen. Bekijk alvast een eerste impressie over de Burgemeester van Jouw Noordzee, waarbij verschillende stakeholders antwoord geven op de vraag waar de nieuwe burgemeester aan moet voldoen.

Note: De Burgemeester van Jouw Noordzee is een samenwerking van ECN part of TNO en SummerLabb. Voor meer informatie of een interviewaanvraag kunt u contact opnemen via info@d2bv.nl.