Mijn droom voor de Noordzee | Column Mariken Betsema

Maandag 22 oktober, 2018 

Afgelopen donderdag was ik aanwezig bij het Sea Sights diner, een side event van het Sea Sights Festival dat afgelopen weekend plaatsvond in Den Haag. Het festival dat een doorkijk geeft hoe de toekomst van steden aan zee eruit kan zien. Het diner stond in het teken van de elf kilometer Haagse kustzone en hoe deze toekomstbestendig in te richten en daarbij optimaal gebruik te maken van alles wat Den Haag en omstreken te bieden heeft. Om daarover van gedachten te wisselen had de Gemeente Den Haag vertegenwoordigers vanuit het Haagse bedrijfsleven, de publieke sector, bestuurders en kennisinstellingen uitgenodigd. De deelnemers werden verdeeld over drie thematafels: Maritiem, Wonen en Badplaats.

Ik mocht meedenken aan de tafel Maritiem, samen met de experts vanuit de kennisinstellingen en ambtenaren van de Rijksoverheid. Allereerst werd er gedroomd over de Noordzee algemeen, en over het belang van de zee en de kust voor de stad Den Haag. Mijn tafel bestond vooral uit slimme (en gezellige) techneuten, en het was daarom niet onverwacht dat de droomfase als snel praktisch en technisch ingevuld werd door ‘een stopcontact op zee’ of een ‘drijvend eiland voor de kust van Den Haag, met een offshore haven en mogelijkheden voor meervoudig ruimtegebruik voor zeewier, oesters, visserij, energie en natuur samenkomen’. Allemaal prachtige ideeën, waarvan ik zeker weet we dat in Nederland heel goed zouden kunnen. Er werd ook nog gesproken over de noodzaak om klimaatverandering tegen te gaan en dus om mensen uit te dagen om andere, meer duurzame keuzes, te laten maken.

Het is leuk om eens zo specifiek na te denken en te praten over onze dromen voor de Noordzee.  Ik zie een veilige, mooie en schone Noordzee. Een Noordzee die ecologisch gezond en veerkrachtig is, en die optimaal kan bijdragen aan onze behoeften nu en in de toekomst. Een grote uitdaging daarbij is dat we steeds weer allemaal het systeem integraal moeten benaderen om ervoor te zorgen dat we geen domme dingen doen, en de Noordzee slim inzetten en toekomstbestendig inrichten met respect voor de natuur en elkaar en met behoud van draagvlak in de samenleving. Dat lukt alleen als we intensief samenwerken en afstemmen en als we mensen betrekken bij de Noordzee. Door het verhaal te vertellen, te laten zien wat de uitdagingen en kansen zijn en na te denken over hoe mensen kunnen participeren in bijvoorbeeld natuur, energie, voedsel projecten.

Dat integrale benaderen gaat over onder andere kustveiligheid, bijdragen aan onze voedsel- en energievoorziening, scheepvaart en toerisme. En het gaat zeker ook over wonen en recreëren in de kustzone. Bij de bijeenkomst betrapte ik mijzelf erop dat ik deze laatste behoeften minder op het vizier had. Ze zeggen wel dat we van oudsher met de rug naar de zee staan, en ons terugtrekken achter de dijken. En dat klopt. Maar kennelijk kun je ook vanaf de zee met de rug naar het land staan en daarbij de kustzone en alles wat daar gebeurt een beetje vergeten of op z’n minst voor lief nemen. De integrale blik op de Noordzee uitbreiden met de kustzone, een oh zo simpele en toch belangrijke eyeopener voor deze Burgemeester. De voorziene groei voor wonen en recreatie in Den Haag is volgens aanwezige experts groot. Dat is een economische kans, maar legt ook druk op het gebied. Het is dus ook hier belangrijk dat we oog houden voor de kernkwaliteiten van de Noordzee. Ik denk dan zelf bijvoorbeeld aan de openheid en weidsheid, de gezellige woon- en recreatieve kernen, donkerte, rust, en in het algemeen de visuele aantrekkelijkheid van het gebied. En zijn er nog veel meer te noemen.

Om te kunnen blijven genieten van de kust zullen we ook hier economisch medegebruik goed moeten inpassen, met respect voor de kwaliteiten ter plaatse. De Noordzee lijkt soms een grote, lege ruimte die we kunnen inkleuren, maar dat ís gewoon niet het geval.

Mariken, Burgemeester van Jouw Noordzee.

Het Sea Sights Festival is een festival over en aan de Noordzee, dat vorig weekend plaatsvond in Den Haag. Tijdens dit festival is er aan de bezoekers gevraagd hun wensen voor de Noordzee te delen, op de speciaal ontworpen Noordzee-ansichtkaarten. Morgen delen we de meest inspirerende wensen met je op summerlabb.nl.